Kedves Látogató!

Köszönjük alaposságát, hogy elolvassa az alábbi sorokat, és reméljük, kellő tájékozottsággal látjuk el Önt honlapunk működésének tekintetében.

Szerzői jogok (copyright):

–         PÁRHUZAM Építészmérnöki Iroda:

Irodánk működési formája egyén vállalkozás, ezért mint egyéni vállalkozók saját nevünkkel felelünk az általunk elkészített termékekért, szolgáltatásokért. Az egyéni vállalkozások egy sajátos lehetősége az úgy nevezett fantázianév használata, melyet mi a fent említett PÁRHUZAM Építészmérnöki Iroda néven illetünk és mint brand használunk. A magyar jogszabályok egyértelműen fogalmaznak a képzőművészeti alkotások jogvédelmének tekintetében, így az általunk használt (saját tervezésű) logó és az ezzel márkajelzett szolgáltatások is élvezik ezt a jogot. A jogok kizárólagos tulajdonosai Metzinger Ágnes (okleveles szerkezettervező építészmérnök, É 18-0303) és Rózsa József (okleveles szerkezettervező építészmérnök, É 18-0296). Így a fent említett személyek nevével (jogtulajdonosok), vagy a PÁRHUZAM Építészmérnöki Iroda logóval ellátott termékek az 1999. évi LXXVI. törvény oltalma alá esnek.

– parhuzam.hu:

A parhuzam.hu honlap és aloldalai – a továbbiakban: weboldalak – a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására Metzinger Ágnes és Rózsa József kizárólagosan jogosult. A jogosultak előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet stb.) feldolgozása, értékesítése vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele. A weboldalak tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldalak így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az parhuzam.hu weboldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újraközvetíteni, felhasználni tilos. Tilos továbbá a jogtulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldalak tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonosok követelhetik a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

Változtatás joga:

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk. A tulajdonosok nem garantálják azt, illetve nem nyújtanak biztosítékot arra, bár törekednek rá, hogy a weboldalakon elérhető információk napra készek legyenek. Nem vállalnak felelősséget arról, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képeznek a vállalkozás teljes vagy részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. Az itt található adatok és információk nem minősíthetőek úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A tulajdonosok fenntartja a jogot is, hogy szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, jogtulajdonosokon kívül álló okból történő megváltoztatásáért. A párhuzam.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Információk gyűjtése és felhasználása:

A weboldal látogatója tudomásul veszi és a weboldal valamint az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a PÁRHUZAM Építészmérnöki Iroda ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság közcélú internet szolgáltatásának nem előfizetője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy weboldal nem történik információgyűjtés, de az informatikai háttér az adatfolyamok megfelelő működéséhez automatizmusok révén webes információkat használ fel, melyekért a weboldal nem tartozik felelősséggel.

 

Linkek:

A weboldalainkon találhatóak linkek más társaságok weboldalaira továbbítanak. A tulajdonos nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. 

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a tulajdonosok az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Vas Megyei Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.